XIII.- XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri

Fütüvvetnameler, XII-XVI. Asır Anadolu’sunda, büyük şehirlerden taşradaki köylere kadar yayılan, şehir halkıyla beraber göçebe ve yarı göçebe halka da hitap eden fütüvvet-ahi teşkilatının görüş, inanç ve yaşayışlarına yansıtan temel kaynaklardır. Bu kitap; bu kaynaklara yönelerek XIII-XVI. Asırda Anadolu’da dini inanç motiflerini tespit etmeye çalışmıştır.

Yorum Yaz

» yorum yazmak için logged in yapmalısınız.