Ebu Zahid es-Saffar’ın Şahsında Hanefi/Maturidi Gelenekte Siyasi Anlayış

Yazar » , 27 Kasım 2019

12es-Saffar

Hanefi Zühd Geleneğinin Temsilcisi Olarak İmam Birgivi

Yazar » , 27 Kasım 2019

BirgiviHanefi Zühd Geleneğinin Temsilcisi Olarak İmam Birgivi

Lafızcı/Şekilci Din Algısı

Yazar » , 13 Mart 2018

kirmizilar.net’deki yeni yazım ekli linktedir

http://kirmizilar.net/tr/index.php/guncel-yazilar3/3156-lafizci-sekilci-din-algisinin-gunumuzdeki-yansimalari

Lü’lüiyyat

Yazar » , 28 Ocak 2018

Lülüiyyat

Hanefi zühd geleneğine dair önemli bir eser.

Daha önce sadece Ayasofya nüshası bilinen bu eserin Türkiye’deki Kütüphanelerde üç ayrı nüshası varmış. Kastamonu’da düzenlenen ve yayımlanan IV.Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu bildiri metni.

Bilim dünyasının dikkatine sunulur.

Mezhepçilik

Yazar » , 28 Ocak 2018

Kirmizilar.net’te yeni yazım yayımlandı. Değerlendirmelerinizi bekliyorum

http://kirmizilar.net/tr/index.php/guncel-yazilar3/2956-mezhepciligin-dini-arka-plani